geachte lezer/ lezeres, er zijn in principe 2 mogelijkheden websites te ontwerpen.
1. Flashy, bewerkelijk, ingewikkeld, onbegrijpelijk, met veel "mooie" graphics, en dus traag, en zeker duur, en
2. Eenvoudig, mooi, duidelijk, efficient, effectief, en dus snel en goedkoop.

D-LiteWeb is voorstander van de tweede, waarbij een website ontworpen wordt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.Hoe gaan we te werk:

In een oriënterend gesprek bepalen beide partijen globaal wat de requirements voor de site zijn.

De opdrachtgever krijgt wat huiswerk mee naar huis, immers het moet duidelijk zijn wat de wensen zijn, aantal pagina's, welke buttons op de homepage (denk aan de inhoudsopgave van een boek), eisen tbv achtergrond, kleuren, vormgeving, foto's, keywords voor zoekmachines etc.

Hierna wordt mbv de storyboard methode het design gemaakt.

Na goedkeuring van het design door de opdrachtgever wordt de site gemaakt.

Gedurende het bouwen van de site kan de opdrachtgever de gehele tijd "meekijken" en zo wordt de opdrachtgever voortdurend op de hoogte gehouden van de vorderingen en de resultaten.

Elke pagina wordt ter goedkeuring aan de opdrachtgever aangeboden. Totdat de hele site klaar is.

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan het onderhoud worden afgesproken, en bestaat ook de mogelijkheid een training te volgen waarna de site zelf onderhouden/ vernieuwd/ gewijzigd/ uitgebreid kan worden. In dat geval wordt de hele site overgedragen aan de opdrachtgever.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!
RSS Feed RSS Feed

D-LiteWeb